Ons team

Rolf Jansen

Directeur

Wilma Banda

Intern begeleider

Niels den Braven

Vakleerkracht gymnastiek, combinatiefunctionaris sport

Hotse Dekker

Onderwijsassistent in de groepen 6, 7 en 8

Margo Geertsma

Onderwijsassistente in groep 1

Riemke Hiemstra

Leerkracht groep 4

Jitty Hoekstra

Nellie Hoekstra

Leerkracht groep 2

Paul Hoekstra

Conciërge

Betty Hofman

Leerkracht groep 3

Alied Huisinga

Administratie

Fokke Kromkamp

Conciërge

Nienke Kromkamp

Leerkracht groep 4

Thea Leickering

Leerkracht groep 7 en 8

Dicky List

Leerkracht groep 8

Hilda Lok

Intern begeleider

Cely Looy

Onderwijsassistente in groep 5

Anne Marije Methorst

Leerkracht groep 4 en 5

Cristien Moedt

Onderwijsassistente in groep 2

Mirjam Osinga

Onderwijsassistente in groep 3 en 4

Cindy Postma

Leerkracht groep 5

Sjoukje Slagter

Leerkracht groep 1

Melissa Veenema

Leerkracht in opleiding groep 6

Anoek van der Werf

Leerkracht groep 5

Jelle van der Werf

Leerkracht groep 6 en 7

Julia de Wit

Leerkracht groep 5

Jelco Witteveen

Leerkracht groep 6 en I-coach