Kinderopvang

Peuteropvang Ekke de Haan is gevestigd naast OBS Ekke de Haan en werkt nauw samen met het onderwijs. 
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar onze peuteropvang bezoeken. De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

De peuteropvang vindt plaats in een warme, geborgen sfeer, waarin uw peuter zich optimaal kan ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor de eigenheid en persoonlijkheid van elk kind. Vanuit een veilige basis spelenderwijs nieuwe dingen ontdekken, daar draait het om bij onze peuteropvang. Bij Kinderwoud wordt elk kind GEZIEN!

Op onze locatie werken wij met het VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma 'Uk en Puk'. Met dit programma sitmuleren wij de ontwikkeling van alle peuters in de de groep. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de onderbouwgroepen van OBS Ekke de Haan. Door gezamenlijk activiteiten te organiseren, structurele overlegmomenten in te plannen en gebruik te maken van elkaars ruimtes, willen we zorgen voor een soepele, doorgaande lijn. Zo vieren we momenten als Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en het Nationale Voorleesontbijt gezamenlijk, vinden onze gymlessen plaats in de gymzaal van school en spelen wij samen met de kleuters buiten op het grote plein.

Drie maanden voor uw kind 4 jaar wordt, kan het op een vast moment in de week alvast proefdraaien in de kleutergroep. Dit om de overgang naar het basisonderwijs zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Mocht uw kind een logopedist (willen) bezoeken, dan zijn hiervoor ook mogelijkheden bij ons in het gebouw.

Ben u nieuwsgierig geworden en wilt u nog wat meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Kinderwoud via 0513-610825 of via de website www.kinderwoud.nl.
Uiteraard bent u ook van harte welkom om een kijkje te nemen op onze locatie. 
Wij geven u graag een rondleiding!