Kinderopvang

Kinderwoud heeft een peuterspeelzaalgroep in de Ekke de Haan school.
Adres: Zegge 2, 8446 CL Heerenveen
Telefoon: 06-57316871
Contact Sandra de Vries, 06-573 16 900

Op dinsdagochtend en donderdagochtend zit Kinderwoud met een peuterspeelzaalgroep in de Ekke de Haan school. Deze peuterspeelzaal heet "De Krieltjes". Pietsje Tabak is de leidster van deze groep. Zij wordt geassisteerd door stagiaires en vrijwilligers.

Er wordt bij de peuterspeelzaalgroep gewerkt met VVE (voor- en vroegschoolse educatie) Piramide en Uk en Puk. De doelstelling van VVE Piramide is om de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar zo te stimuleren, dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen, maar waar nodig begeleiden de leidsters bij het spelen en leren.

Uk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 0-4 jaar. Naast de taalontwikkeling is er bij Uk & Puk extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenprikkels. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals ziek zijn. Hij biedt troost en is een vriendje waarbij baby's, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is de schakel tussen de leiding en het kind.

Voor meer informatie over deze peuterspeelzaalgroep kunt u contact opnemen met Kinderwoud via 0513-610825 of via hun website.