Gedragsprotocol

Op de Ekke de Haan verwachten we dat de leerlingen, leerkrachten en ouders op een prettige manier met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat er een veilig klimaat heerst op school en in de groep waarin de kinderen verblijven. Om gewenst gedrag te stimuleren, geven we het goede voorbeeld aan onze leerlingen. Ongewenst gedrag o.a. pesten, komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school het liefst preventief willen aanpakken.
Met ons gedragsprotocol willen wij werken aan gewenst gedrag. Het protocol moet ondersteuning bieden en dient een doorgaande lijn in de school te zijn. Het protocol zal regelmatig in het team geëvalueerd worden om het werkbaar en actueel te houden.
Kinderen, ouders en leerkrachten die te maken krijgen met ongewenst gedrag moeten zich gehoord voelen en grensoverschrijdend gedrag moet bespreekbaar zijn. Er moet een sfeer van vertrouwen en veiligheid zijn voor een ieder binnen de school.

Klik onderaan de pagina om het gedragsprotocol te downloaden.

Ook het integraal veiligheidsplan van Ambion is onderaan deze pagina te vinden.

gerelateerde pagina's: