Onze School

Missie en visie

De Ekke de Haan, trots vooraan!

We willen een school zijn die voorop loopt in ontwikkelingen. Doordat we steeds vernieuwend bezig zijn en ons blijven ontwikkelen, kunnen we trots zijn op onze school.

Met onze visie willen we beschrijven hoe we als school willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, ouders en leerkrachten. Het is bepalend voor ons dagelijks handelen en is ook richtinggevend voor de wijze waarop we ons als school willen blijven ontwikkelen.

Openbare identiteit
Onze school is een openbare school, dit betekent dat ze is gesticht en wordt onderhouden door de overheid. In artikel 42, lid 1 van de wet op primair onderwijs staat dat de actief pluriforme taak van het openbaar onderwijs als volgt beschreven: “Openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.”

Dit betekent dat:

• Onze school open staat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond
• op onze school elk kind en elke ouder recht van spreken heeft
• onze school een ontmoetingsplaats is, we leren er met, van en over elkaar
• onze school bij uitstek een school is met aandacht en waardering voor andere opvattingen.

Kernkwaliteiten
Onze visie is onderverdeeld in 10 kernkwaliteiten.

Veiligheid - Opbrengst gericht werken - Omgaan met verschillen – Openheid - Van elkaar leren – Ontwikkeling - Doorgaande lijn – Verbinding - Zelfverantwoordelijkheid - Talentontwikkeling

Deze kernkwaliteiten zien we op de Ekke de Haanschool terug op de volgende manier:

Op de Ekke de Haanschool willen we uit de leerlingen en leerkrachten halen wat er in zit. Daarom bieden we passend onderwijs voor iedereen, waarbij er veel aandacht is voor de talenten van elke leerling en leerkracht. We werken met een heldere structuur, met voor iedereen dezelfde regels en afspraken. De doelen die we nastreven zijn voor iedereen duidelijk en concreet. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen, leerkrachten en ouders en respecteren verschillen. We blijven continu werken aan de eigen ontwikkeling en dragen daar ook de verantwoordelijkheid voor. Successen vieren we en complimenten geven hoort daarbij. Leren van elkaar en openheid hebben we hoog in ons vaandel staan. Op deze manier willen we zorgen voor een veilige en sterke Ekke de Haanschool.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina