Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Bestuur

Ekke de Haan is een openbare school en valt onder De Basis, openbaar scholennetwerk Heerenveen, net als de andere openbare basisscholen, de school voor speciaal basisonderwijs en de school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Alle openbare scholen hebben aandacht voor levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Alle kinderen zijn zonder onderscheid naar levensbeschouwing of godsdienst welkom op een openbare school. Juist het omgaan met verschillende opvattingen en culturen maakt een openbare school boeiend! 

Wanneer u vragen heeft aan De Basis kunt u terecht bij onderstaand adres. 

adres:                 MFA 'It Skoatterhûs'
                          Van Leeuwenhoekweg 10
                          8451 CN Oudeschoot
telefoon:             0513 - 656 656
e-mail:                algemeen@debasis.frl
website:              www.debasisheerenveen.nl

Ambion

Onderwijsgroep Primus en Scholennetwerk De Basis geven samen les aan bijna 4000 leerlingen, verspreid over scholen in Friesland. Beide stichtingen werken al een aantal jaren met elkaar samen. Deze samenwerking maakt het mogelijk om kennis uit te wisselen en voorzieningen te delen.
Op donderdag 9 juni 2016 hebben de beide onderwijsinstellingen samen de holding Ambion opgericht, met als doel de samenwerking een degelijk fundament te geven voor de toekomst.

Ambion ontwikkelt, faciliteert, verbindt
Ambion is een koepelorganisatie die ontwikkelt, faciliteert en verbindt. Door de bestuurlijke en facilitaire zaken op één plaats samen te brengen en te organiseren, vergroten we de efficiëntie en de slagkracht van de dochters Primus en De Basis. In de toekomst verwachten we met meerdere partners te gaan samenwerken.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Neem dan contact op met het servicebureau van Ambion via 0513-656656 of info@ambionholding.nl
Bezoek voor meer informatie de website.