Jelco Witteveen en Nellie Hoekstra

Jelco Witteveen en Nellie Hoekstra zijn leerkrachten van openbare basisschool Ekke de Haan. Jelco vrij recent, Nellie heeft al langer banden met de school. “Dit is mijn 6e schooljaar, bij de kleuters.” Jelco is leerkracht groep 6 en is twee jaar geleden als ‘zij-instromer’ begonnen. Hij is gestart bij de instroomgroep bij de kleuters. “Ik heb het getroffen met deze kans bij Ambion en ben blij dat de directie van Ekke de Haan open staat voor de omscholing van medewerkers uit andere branches naar het onderwijs. Ik heb eerst de opleiding Sport, Gezondheid en Management gedaan, maar heb me daarna omgeschoold om mijn lesbevoegdheid te halen. Ik was de eerste zij-instromer bij Ambion, maar er volgen meer. Wat mij in z’n algemeen opvalt, is dat er veel activiteiten worden gedaan in Heerenveen. De school doet aan veel dingen mee, met name aan sportactiviteiten.”

Verder valt op dat de deuren van de klassen open staan tijdens de les. “Die openheid geeft een bepaalde sfeer”, zegt Nellie. “Op sommige momenten komen de kinderen vanuit een andere groep buurten. Groep 2 en 3 spelen regelmatig met elkaar. Op instructiemomenten hebben we de deur soms dicht. De rust en de regelmaat zijn heel kenmerkend van deze school. Bovendien proberen we samen te ontdekken waar het talent ligt van de kinderen en hun kracht. Via ‘talentklassen’, zoals theater, lezen, dans of filosoferen kunnen de kinderen eerst een aantal keren ‘ruiken’ aan een onderwerp. Daarna kunnen ze kiezen en een verdiepingsslag maken. Bijzonder is ook dat elke leerkracht lesgeeft vanuit eigen talent en kracht. Ik dans graag en geef daarom de dansles. Het is geweldig dat er naast rekenen en taal tijd is voor deze vorm van ontplooiing.”

Jelco: “Verder is belangrijk dat de kinderen leren met elkaar om te gaan en samen te werken. Dat begint spelenderwijs al bij de kleuters, soms ook samen met oudere leerlingen. Dan gaan we bijvoorbeeld samen een herfstwandeling maken. Vanaf groep 3 hebben de kinderen een eigen iPad waarop ze rekenen en spelling doen. De tablets mogen mee naar huis. Sommige leerlingen gaan thuis verder met hun leerstof. De tablet past zich automatisch aan aan het niveau van het kind. Lesstof kan naar makkelijker schuiven of juist extra verdieping geven.”

“Er zijn korte lijnen met ouders. Bij de kleuters zien we de ouders vaak bij het brengen en ophalen. Verder zijn er de oudergesprekken met in de bovenbouw met de leerlingen erbij. Maar ouders kunnen altijd even langs komen als ze zaken willen delen. Wij ervaren weinig afstand met de ouders en dat is voor beide kanten prettig”, besluit Nellie.