Apple leeromgeving

De ontwikkelingen in de maatschappij en dus ook in het onderwijs, gaan bijzonder snel. Steeds maar weer staat het onderwijs voor de uitdaging om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. De inzichten op het gebied van hoe kinderen leren en op bijvoorbeeld ICT-gebied, zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Er worden regelmatig nieuwe methodes ontwikkeld en geschreven. Kortom: onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en dan moet je als school meegaan met de ontwikkelingen. Het personeel doet daarom regelmatig mee aan bijscholingscursussen en studiedagen.

Wij werken in de Apple leeromgeving. Dit betekent dat iedere leerling vanaf groep 3 een eigen iPad heeft. De leerkrachten hebben de beschikking over Apple-tv, een iPad-pro en een Mac mini. Ook zijn er enkele Macbooks in de school aanwezig.

Uiteraard zitten de leerlingen niet de hele dag op de iPad. Ons uitgangspunt is: daar waar zinvol gebruiken we de iPad. Met de invoering van de Apple leeromgeving en moderne lespakketten kunnen we leerlingen nog beter passend onderwijs geven op hun eigen niveau.