Ekke de Haan wordt vernieuwd!

We krijgen een prachtige, bijna nieuwe Ekke de Haan.

In mei is er begonnen met de verbouw. Het is de bedoeling dat de verbouwing in december 2024 is afgerond.
Gedurende het bouwproces blijft de school gewoon open en dat betekent dat de verbouwing in fases moet gaan verlopen en we interne verhuizingen zullen hebben. 
Even behelpen dus, maar daarna kunnen we jaren genieten van ons mooie gebouw.