Ons team

Rolf Jansen

Directeur

Jeen Arendz

Wilma Banda

Intern begeleider

Niels den Braven

Vakleerkracht gymnastiek, combinatiefunctionaris sport

Hotse Dekker

Onderwijsondersteuner in de groepen 7 en 8

Margo Geertsma

Onderwijsondersteuner in de groepen 5 en 6

Riemke Hiemstra

Leerkracht groep 4

Jitty Hoekstra

Leerkracht groep 7

Nellie Hoekstra

Leerkracht groep 2

Paul Hoekstra

Conciërge

Betty Hofman

Leerkracht groep 3

Alied Huisinga

Administratie

Fokke Kromkamp

Conciërge

Nienke Kromkamp

Leerkracht groep 5, begeleider rekengroepen

Geralien Kuiper

Leerkracht groep 4, specialist meerbegaafdheid

Thea Leickering

Leerkracht groep 6 en groep 8

Hilda Lok

Intern begeleider

Cely Looy

Leerkracht groep 6

Cristien Moedt

Onderwijsondersteuner in de groepen 1 en 2

Mirjam Osinga

Onderwijsondersteuner in de groepen 3 en 4

Sjoukje Slagter

Leerkracht groep 1

Anoek van der Werf

Leerkracht groep 5

Jelle van der Werf

Leerkracht groep 7

Jelco Witteveen

Leerkracht groep 8, I-coach