Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
incl. Koningsdag, bevrijdingsdag, Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023
23 december 2023 t/m 7 januari 2024
17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
29 maart 2024 t/m 1 april 2024
27 april 2024 t/m 12 mei 2024

20 mei 2024
20 juli 2024 t/m 1 september 2024


Overige vrije dagen 2023-2024
Vrijdag 2 februari 2024 hele dag vrij 

Dinsdag 5 december 2023, vanaf 12.00 uur vrij,
Vrijdag 22 december 2023, vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 19 juli 2024, vanaf 12.00 uur vrij

Extra verlof aanvragen

Ieder kind in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar is leerplichtig. Dit betekent dat elk kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven en nooit zomaar van school mag wegblijven. In een beperkt aantal situaties is het mogelijk om een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht aan te vragen (verlof). Dit betreft vooral situaties waarop u als ouder geen invloed heeft, de zogenaamde "gewichtige omstandigheden". U kunt hierbij denken aan een verhuizing, het overlijden van iemand uit uw gezin of familie, een viering van een huwelijks- of jubileumfeest, etc. Ook voor een viering van een officieel feest, vanwege uw godsdienst of levensovertuiging is het mogelijk om verlof aan te vragen (maximaal 1 dag per feest). Voorwaarde voor het verlof is, dat u dit tijdig bij de directeur van de school aanvraagt, liefst minimaal acht weken van te voren. Op school is hiervoor een speciaal aanvraagformulier te verkrijgen.

De directeur van de school kan verlof verlenen tot een maximum van 10 schooldagen. Een besluit tot verlof langer dan 10 schooldagen kan alleen door één van de twee leerplichtambtenaren van de gemeente Heerenveen genomen worden. De leerplichtambtenaren zijn dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer: 0513 - 617 511.

Hoewel kinderen van 4 jaar officieel nog niet leerplichtig zijn, gaan wij er vanuit dat ook deze kinderen alle schooltijden onderwijs volgen. Ouders van kinderen onder de 5 jaar dienen dus ook officieel verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden.

Lees voor u een aanvraag doet, het document 'Ambion: leerplicht en verlofregeling'.
U vindt dit document onderaan deze pagina.

 

gerelateerde pagina's: