Schooltijden

De kinderen van groep 2 t/m 8 gaan 5 dagen in de week van 8.30 tot 14.00 uur naar school. 

Groep 1 is op vrijdag vrij.