Missie en visie

De Ekke de Haan, trots vooraan!

Op de Ekke de Haanschool willen we uit de leerlingen en leerkrachten halen wat er in zit. Daarom maken we gebruik van de talenten van elke leerling en leerkracht. We delen kennis en leren van elkaar. Daardoor werken we continue aan ontwikkeling. We werken met een heldere structuur en duidelijke regels en afspraken. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen, leerkrachten en ouders en respecteren verschillen. Successen vieren we en complimenten geven hoort daarbij. Op deze manier willen we zorgen voor een veilige en sterke Ekke de Haanschool.

We onderscheiden ons door de volgende kernkwaliteiten;

1.   Vertrouwen
 
We hebben vertrouwen in onze leerlingen, ouders en in elkaar. We gaan uit van het goede van de mensen om ons heen. Als we veel vertrouwen geven, krijgen we dat ook terug.
 
2.   Verbinding
 
We zoeken verbinding met onze leerlingen, ouders, elkaar en onze omgeving. Daardoor delen we kennis en worden we met elkaar sterker. Op deze wijze zorgen we voor passend onderwijs. Samen kunnen we meer bereiken dan alleen.
 
3.    Talentontwikkeling
 
Wanneer leerlingen en leerkrachten doen waar ze goed in zijn, werkt dit op een positieve manier door. Door de kracht en kwaliteit van leerkrachten en leerlingen bijeen te brengen ontstaat er door de hefboomwerking een boost in motivatie, plezier en resultaat.
Een hoger niveau is hiervan het gevolg.
 
4.    Dynamisch leren
 
Tijdens het leren krijgen leerlingen de kans om in beweging te zijn en op verschillende plekken te werken. Daarom is onze school zo ingericht dat we leerlingen deze gelegenheid bieden. Het meubilair en de indeling van het gebouw zorgen ervoor dat leerlingen ‘dynamisch leren’.  

Burgerschap

Elke school van Ambion leert kinderen om bij te dragen aan onze samenleving. Kinderen zijn wereldburgers in de dop. Om op een constructieve en vreedzame manier samen te kunnen leven is het nodig dat kinderen de spelregels van de samenleving kennen en delen.


Op onze school geven we op verschillende manieren invulling aan burgerschapsonderwijs.
Binnen wereldorie╠łntatie doen leerlingen kennis op over democratie, de rechtstaat en grondrechten.Middels de methode(n) Blink Wereld, de Gouden Weken aan de start van het schooljaar en de materialen van stichting “DOEN” werken we met de leerlingen aan sociale en maatschappelijke competenties. De minimaatschappij die de school is, biedt de leerlingen de kans om actief te oefenen met de basiswaarden van burgerschap (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) en zich deze eigen te maken. Leerkrachten zien erop toe dat de leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, verdraagzame en verantwoordelijke individuen.

Dit proces monitoren we met de leerling- en leerkrachtvragenlijsten m.b.t. sociaal-emotionele vorming in ZIEN!

In onze schoolgids leest u op verschillende plekken meer over burgerschap: 3.2 Veiligheid op school of 5.4 Sociale ontwikkeling.

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: