Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Informatie kleutergroepen

Start van de dag
We willen de dag graag starten om 8.30 uur. De deur van de school gaat om 8.20 uur al open.
U kunt uw kind dan naar de groep brengen en kort afscheid nemen.

Drinken en fruit eten
Om 10.00 uur gaan we fruit eten met de kinderen. Omdat we daar ongeveer een kwartier voor uittrekken, is het handig voor de juf dat u het fruit geschild in een bakje (met de naam van uw kind erop) meegeeft.
Denkt u erom dat u niet teveel meegeeft?
Dat geldt ook voor het drinken. De beker hoeft echt niet helemaal vol te zijn.
Het is handig dat u het drinken meegeeft in een goed afsluitbare beker, waar ook weer de naam van uw kind op staat. Geen pakjes en geen bidons!

Gymnastiek en spel
Elke dag bewegen we met de kinderen in de vorm van gymastiek of spel in het speellokaal.
De gymschoenen die op school blijven, moeten in een stoffen tas/rugzak, voorzien van de naam van uw kind. Ook in de gymschoenen graag de naam van uw kind vermelden.
Groep 2 heeft op maandagochtend gymnastiek in de grote gymzaal.

Contactavonden
Een aantal keren per jaar hebben we oudergesprekken. Over de data van deze contactavonden, de zgn. 10-minutengesprekjes, wordt u van tevoren geïnformeerd. 
Uiteraard kunt u altijd bij de leerkracht terecht als u ergens mee zit of iets wilt bespreken.

Verjaardagen
Trakteren op school als je jarig bent, is altijd leuk voor een kind. Uiteraard hebben wij die traditie ook op school. Wel willen wij u dringend verzoeken om uw kind op een gezonde traktatie te laten trakteren.

Geeft uw kind een feestje, dan moeten de verjaardagskaartjes, de zgn. uitnodigingskaartjes voor het feestje, bij het hek aan de andere kinderen worden meegegeven. Omdat het sneu is voor de kinderen die niet uitgenodigd worden, mogen de uitnodigingen dus niet in de klas uitgedeeld worden!!!.

Fietsen
De fietsen van de kleuters kunnen bij het hek gestald worden. Alleen de kinderen, die verder van school wonen, mogen op de fiets naar school. Kinderen die dichtbij wonen, mogen niet op de fiets komen.

Hoofdluis
Om het verspreiden van hoofdluis zoveel mogelijk te beperken, maken we bij de kleutergroepen gebruik van luizenzakken. In deze luizenzakken wordt de jas van de kleuter opgehangen. De luizenzakken zijn voorzien van de naam van het kind. Aan het eind van het schooljaar dient u de luizenzak te wassen.

Ziek
Is uw kind ziek, dan moet u de school voor het begin van de dag bellen of uw kind afmelden bij de leerkracht van de groep. Het telefoonnummer van school is: 624386.

Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard altijd terecht bij de betreffende leerkracht van de groep.