Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Geschiedenis

De geschiedenis van onze school begint in 1973. Toen werd gestart met een lagere school, waar 86 leerlingen van drie leerkrachten les kregen.
"De school aan de Zegge" kreeg in juni 1974 haar huidige naam. De gemeente Heerenveen vierde op dat moment haar 40-jarige bestaan en tijdens een speciale raadsvergadering op het gemeenteplein werd een aantal bijzondere raadsbesluiten genomen. Een daarvan was de naamgeving van onze school, die genoemd werd naar de gewaardeerde oud-wethouder en loco-burgemeester Ekke de Haan.

Aan het begin van het schooljaar 1974/1975 was ook de kleuterschool gereed en op dat moment ging de eerste gecombineerde school voor kleuter- en lager onderwijs in de gemeente Heerenveen van start. Om die reden werd op 18 september 1974 het gebouw officieel geopend door de toenmalige onderwijsinspecteur. Verkleed als Thomasvear en Pieternel hielden zij hun openingstoespraak.

De school maakte een sterke groei door, de wijk De Greiden werd steeds meer volgebouwd. In het schooljaar 1978/1979 bereikte we het hoogst aantal leerlingen, ongeveer 250. Er verschenen zelfs drie noodlokalen op ons terrein. Door de vergrijzing van de wijk en het lagere geboortecijfer, kwam er na 1983 een teruggang van het aantal leerlingen. De noodlokalen verdwenen weer.
In 1985 werden er overal in Nederland de kleuter-en lagere scholen samengevoegd. De basisschool deed haar intrede. Gelukkig hadden op onze school de kleuterbouw en de lagere school al vanaf 1974 de gelegenheid gehad steeds meer naar elkaar toe te groeien.

Tegelijkertijd met het ontstaan van de basisschool kwamen medezeggenschapsraad en de ouderraad in de plaats van de oudercommissie. De medezeggenschapsraad hield zich vanaf dat moment vooral bezig met beleidszaken, de ouderraad werd wat de oudercommissie ook altijd al was: een onmisbare groep ouders bij het organiseren van allerlei activiteiten ten behoeve van de kinderen. Maar ook veel andere ouders droegen in de afgelopen jaren hun steentje bij: over ouderparticipatie hebben we op de Ekke de Haanschool nooit geen klagen gehad.

Vanaf 1990 kreeg de school weer te maken met een geleidelijke groei en de laatste jaren bedraagt het aantal leerlingen aan het einde van het schooljaar zo rond de 235. Hiermee zijn we een van de grootste scholen van de gemeente Heerenveen.