Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Vakanties

Vakanties 2016-2017

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15-10-16 t/m 23-10-16
24-12-16 t/m 08-01-17
18-02-17 t/m 26-02-17
14-04-17 t/m 17-04-17
22-04-17 t/m 07-05-17
25-05-17 t/m 28-05-17
03-06-17 t/m 05-06-17
22-07-17 t/m 03-09-17

De laatste schooldag vindt plaats op donderdag 20 juli 2017.
* Mocht er naar aanleiding van een calamiteit of een Elfstedentocht een extra vrije dag
worden ingelast, dan vindt de laatste schooldag niet op donderdag, maar op vrijdag
plaats.

Vakanties 2017-2018 (volgend schooljaar)

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

21 t/m 29 oktober 2017
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
30 maart 2018
maandag 2 april 2018
vrijdag 27 april t/m 13 mei 2018
vrijdag 27 april 2018 (in meivakantie)
vrijdag 5 mei 2018 (in meivakantie)
donderdag 10 t/m vrijdag 11 mei 2018 (in meivakantie)
maandag 21 mei 2018
21 juli t/m 2 september 2018