Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Ekke de Haan is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Informatie kleutergroepen

Hieronder staat alle informatie over de kleutergroepen van obs “Ekke de Haan” vermeld. 

 ⇒Kom op tijd! We starten om 8.30 uur. De deur van onze school gaat om 8.20 uur open. Blijf niet te lang in de klas hangen, houd het afscheid nemen van uw kind kort.

⇒ Is uw kind ziek, dan kunt u voor schooltijd afbellen of afmelden bij de leerkracht van de groep. Het telefoonnummer van school is: 624386. Dit staat ook vermeld in het kalendertje van de school, dat u bij aanvang van elke nieuw schooljaar ontvangt en op deze website.

⇒ Fietsen van de kleuters kunnen bij het hek gestald worden. Kinderen, die dichtbij school wonen, mogen niet op de fiets komen.

⇒ De kleutergroepen maken gebruik van de zgn: LUIZENZAKKEN. In deze luizenzakken wordt de jas van de kleuter opgehangen. De luizenzakken zijn voorzien van de naam van het kind. Aan het eind van het schooljaar dient u de luizenzak te wassen.

⇒De kinderen mogen alleen ’s ochtends speelgoed mee naar school nemen! (geen agressief speelgoed)

FRUIT ETEN en DRINKEN
Om ongeveer 10.00 uur (hiervoor is 15/20 min. beschikbaar) wordt er FRUIT gegeten met de kinderen.
Graag het fruit (geschild) en in een bakje (met naam) meegeven.
Geeft niet TEVEEL mee!!!
Dit geldt ook voor het drinken. Het drinken in een van naam voorziene, goed afsluitbare beker (geen pakjes (denk aan het milieu) – geen bidons) meegeven. Doe de beker niet TE VOL!!!

⇒ De schoolkrant verschijnt 3x per jaar. Er is voor elke leerling een exemplaar.

GYMNASTIEK en SPEL
Elke dag (bij slecht weer) doen de kinderen gym of spel in het speellokaal. De gymschoenen die op school blijven, graag in een stoffen tas/rugzak, voorzien van de naam van de leerling. Ook op/in de gymschoenen graag de naam van uw kind vermelden. Groep 2 heeft op maandagochtend gymnastiek in de grote gymzaal.

⇒ De data van de contactavonden de zgn. 10-minutengesprekjes staan in het kalendertje en op de website vermeld. Mochten er zich “problemen” voordoen, dan kunt u natuurlijk altijd bij de betreffende leerkracht langskomen of de leerkracht bij u.

⇒ Mochten er kinderen zijn, die extra begeleiding/ondersteuning nodig hebben, dan wordt er toestemming aan u, als ouders/verzorgers gevraagd.

⇒ Aan de feestelijke ouderavond doet alleen groep 2 mee.

VERJAARDAGEN
Wij vragen u, uw kind op GEZONDE TRAKTATIE te laten trakteren.
De verjaardagskaartjes, de zgn. uitnodigingskaartjes voor een privé-feestje mogen NIET in de klas uitgedeeld worden!!!. Het is heel sneu voor de kinderen, die NIET uitgenodigd worden op dit feestje. Dus: bij het hek de kaartjes aan de kinderen meegeven, die uitgenodigd worden.


⇒ Er kan vanuit school een vraag komen of uw mee wilt helpen om oud papier op te halen.

Op de website van onze school kunt u alle informatie, belangrijke data, telefoonnummers en vakanties e.d. vinden.

Wij hopen, dat deze informatie duidelijk voor u is.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de betreffende leerkracht van de groep.